Zaborze - Dzięki światłom poprawi się bezpieczeństwo na DK 44

Gmina Oświęcim zleciła budowę oświetlenia tarczy skrzyżowania ulic Jezioro i Porębska z drogą krajową nr 44 w sołectwie Zaborze. W ramach zadania zostanie zamontowanych 20 punktów świetlnych. – Przewidywany termin wykonania oświetlenia to połowa grudnia tego roku – mówi Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa. Koszt inwestycji to około 140 tys. zł ...

 


 

Gmina Oświęcim zleciła budowę oświetlenia tarczy skrzyżowania ulic Jezioro i Porębska z drogą krajową nr 44 w sołectwie Zaborze. W ramach zadania zostanie zamontowanych 20 punktów świetlnych. – Przewidywany termin wykonania oświetlenia to połowa grudnia tego roku – mówi Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa. Koszt inwestycji to około 140 tys. zł.

 

W celu uniknięcia tzw. efektu „olśnienia”, punkty staną także na dojeździe do skrzyżowania. Na ul. Porębskiej staną cztery, a na ul. Jezioro sześć punktów świetlnych.

 

Dla inwestycji uzyskano już pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Ogłoszono także przetarg na to zadanie.

 

 

Przypomnijmy, że w rezultacie wniosków składanych przez gminę Oświęcim, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała ocenę konieczności stosowania sygnalizacji świetlnej, która potwierdziła potrzebę jej budowy w omawianym rejonie. Zarządca drogi zobowiązał się zgłosić to skrzyżowanie do planu „Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na lata 2012 – 2015”.

 

 

Budowa sygnalizacji świetlnej obecnie jest uzależniona jedynie od środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu centralnego GDDKiA.

 

Z informacji uzyskanych od GDDKiA Oddział Kraków Rejon Wadowice wynika także, iż na przyszły rok planowany jest remont nawierzchni DK 44 na odcinku od ronda na Niwie w Oświęcimiu do ronda przy zakładach chemicznych (Synthos), z wyłączeniem odcinka drogi na moście Jagiellońskim.

 

– Powyższe działania z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników odcinka DK 44 zlokalizowanego na terenie sołectwa Zaborze, a w szczególności wymienionego na wstępie skrzyżowania, gdzie dochodzi do licznych zdarzeń drogowych – podkreśla wójt Małgorzata Grzywa.

 

Kolejnym ważnym punktem do wyegzekwowania wzdłuż omawianego odcinka „krajówki” jest konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu w rejonie skrzyżowania z ul. Osiedlową, tym bardziej, że niedawno w tym rejonie doszło do śmiertelnego potrącenia.

 

Zdaniem pani wójt to niebezpieczne przejście (łuk drogi) powinno zostać wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny (przejście aktywne).


Tagi

GALERIA