Współpraca KS „Soła” Oświęcim i Szkoły Podstawowej w Zaborzu

17 stycznia 2017 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między szkołą w Zaborzu a Klubem Sportowym „Soła” w Oświęcimiu. W rozmowach uczestniczyli Włodarze Gminy Oświęcim, Dyrektor Sportowy Klubu oraz Dyrektor Gimnazjum.

 

Ustalono, m.in., że młodzi zawodnicy Klubu Sportowego „Soła” będą mieli możliwość realizowania obowiązku szkolnego w powstającej Szkole Podstawowej w Zaborzu. Swoje umiejętności piłkarskie będą mogli doskonalić na dodatkowych zajęciach sportowych.