Przebudowa ulic: Osiedlowej, Jutrzenki, Jaworowej, Grabowej w Zaborzu

Wykonawca robót budowlanych w ramach zadania pt.: "Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" informuje o rozpoczęciu prac budowlanych z dniem 24.04.2017 roku.

Przedsiebiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" Spytkowice informuje, że prace na ww. odcinku będą wykonywane zgodnie z umową nr 7/P2017 z dnia 28.03.2017 roku. Przepraszamy za wynikłe utrudnienia w ruchu. 

GALERIA