Konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Borowiec i Grojecka

Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że do dnia 11 maja 2017 przyjmowane są wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Borowiec i Grojecka.

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12, a także ustnie do protokołu w Wydziale Zagospodarowanie Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@gminaoswiecim.pl

 

Wniosek powinnien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Termin składania wniosków mija 11 maja 2017 r.

 

Szczegóły:

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1586065