Przebudowa dróg powiatowych w Zaborzu na finiszu

Trwa remont ulic Pod Górką, Jezioro i Grojeckiej w Zaborzu. Dzięki kooperacji na linii Urząd Gminy – Starostwo Powiatowe realizuje się kolejna inwestycja wpływająca na komfort mieszkańców naszej gminy. Tym razem udało się wspólnie wygospodarować środki potrzebne do przebudowy dróg powiatowych na terenie sołectwa Zaborze.

 

Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz podkreśla, jak bardzo cieszy się z postępów remontu.

 

 – Planując na początku kadencji listę najważniejszych inwestycji potrzebnych w gminie umieściłem Zaborze bardzo wysoko na liście priorytetów. Okolice szkoły i centrum sołectwa bardzo potrzebowały odnowienia. Cieszę się, że dzięki jak zawsze dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym moje plany się urzeczywistniają – powiedział wójt w wypowiedzi dla TV Kęty.

 

 

Inwestycja obejmuje dwa zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+86 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 - realizowane przez Powiat Oświęcimski przy współpracy z Gminą Oświęcim, która udziela pomocy finansowej na realizację. Przewidywany koszt zadania to 2 537 005,57 zł. Finansowane jest z trzech źródeł:

 

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 215 279,00 zł,

 

- Powiat Oświęcimski przekazuje 648 710,48 zł (49% wkładu własnego),

 

- Gmina Oświęcim przekazuje 673 016,09 zł (51% wkładu własnego).

 

Udział finansowy Gminy przekraczający 50% wkładu własnego dał możliwość pozyskania większej liczby punktów podczas oceny wniosku złożonego do PRGiPID.

 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22

 

Zadanie obejmuje zakres robót niekwalifikujących się do PRGiPID, w tym rozbudowę ul. Grojeckiej, budowę chodnika przy ul. Grojeckiej do ul. Borowiec, wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Grojeckiej z ul. Ogródkową.


Przewidywany koszt realizacji zadania to 1 004 401,38 zł.  Zadanie realizowane jest przez Powiat Oświęcimski przy współpracy z Gminą Oświęcim, która udziela pomocy finansowej w wysokości 50% kosztów, tj. 502 200,69 zł.

 

Planowany termin ukończenia to połowa września 2017 r.

 

Materiał TV Kęty na ten temat można zobaczyć tutaj.

 

 

GALERIA