Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Bieżący rok szkolny z powodu kalendarza rozpoczął się trzy dni później, niż zwykle. W poniedziałek 4 września zainaugurowano go jednak we wszystkich szkołach gminy Oświęcim.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Wójt gminy Oświęcim Albert Bartosz przywitał nowy rok szkolny wraz z uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Zaborzu. Przemawiając podkreślił, jak ważny i przełomowy jest to rok dla tej szkoły i szkolnictwa w ogóle. Wyraził też nadzieję, że w szkole o nowym, zmienionym statusie poziom nauczania pozostanie równie wysoki jak dotychczas, ponieważ mury tej szkoły opuszczali najlepiej w naszej gminie przygotowani do dalszej nauki gimnazjaliści. Wójt zadeklarował wsparcie w trudnych momentach transformacji dla szkoły i jej uczniów oraz nauczycieli.

Wójt Albert Bartosz gościł również na wojewódzkim rozpoczęciu roku szkolnego, zorganizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

GALERIA