Zaborze: drogi za dwa miliony

Ulice Osiedlowa, Jutrzenki i Jaworowa (zwyczajowo: Osiedle domków jednorodzinnych) zostały przebudowane. 19 września miał miejsce odbiór robót budowlanych. Ta kosztowna inwestycja to kwestia nie tylko wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozpoczęta w kwietniu przebudowa dróg gminnych kosztowała ok. 2 miliony złotych. Gmina Oświęcim uzyskała do niej 50-procentowe dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wkład Powiatu Oświęcimskiego do tego przedsięwzięcia wyniósł prawie 100 tys. złotych.


Zakres prac objął modernizację jezdni (nowa podbudowa i nawierzchnia na drodze o łącznej długości 1 km), przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników, wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających, oznakowanie i montaż barier przy przejściach dla pieszych.


– Ogromne środki zostały zainwestowane, więc mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni – mówi wójt Albert Bartosz. – Mój plan inwestycyjny polega na tym, żeby najpierw niwelować problemy w miejscach, gdzie jest najwięcej mieszkańców, a później realizować potrzeby od tych ośrodków oddalone. Ten plan właśnie realizujemy, ponieważ niebawem zakończy się następna współfinansowana przez Gminę Oświęcim inwestycja, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.


Chodzi o przebudowę dróg powiatowych w Zaborzu, tj. ulic Pod Górką, Jezioro i odcinka ulicy Grojeckiej. Powinna ona zakończyć się w uzgodnionym wcześniej terminie, tzn. do końca września.

 

GALERIA