Zaborze: chodnik wzdłuż Grojeckiej

Wzdłuż ulicy Grojeckiej w Zaborzu, na odcinku między ulicami Witaminka i Borowiec został dobudowany chodnik o długości ok. 150 metrów. Dzięki temu jest bezpieczniej w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Samorządowego.

Końcowy odbiór robót miał miejsce 7 listopada. Dokonali go przedstawiciele Gminy Oświęcim z wójtem Albertem Bartoszem i władz powiatowych ze starostą Zbigniewem Starcem na czele. Budowa chodnika była elementem inwestycji realizowanej przez Starostwo Powiatowe i współfinansowanej przez Gminę Oświęcim.


Przeprowadzona w tym roku modernizacja dróg powiatowych w Zaborzu (ulice Pod Górką, Jezioro i fragment Grojeckiej) kosztowała w sumie ok. 3,5 miliona złotych. Na tę kwotę złożyły się środki z trzech źródeł: rządowego programu, budżetu powiatu oraz Gminy Oświęcim. Wkład Gminy Oświęcim stanowił 1/3 poniesionych wydatków.

Więcej na temat tych inwestycji można przeczytać i zobaczyć tutaj.

GALERIA