Zaborze: utwardzenie terenu przy szkole

Teren między salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej a ulicą Grojecką (ok. 500 m kw.) został utwardzony. Pozostanie on dostępny dla wszystkich, co pozwoli odciążyć miejsca parkingowe w rejonie "krzyżówki" i udrożni ruch drogowy.

W efekcie będzie bezpieczniej dla wszystkich mieszkańców – w tym uczniów i rodziców, a także pracowników szkoły. Inwestycja zrealizowana w pierwszej połowie listopada kosztowała prawie 35 tys. złotych. Protokół odbioru robót został podpisany 17 listopada przez wójta Alberta Bartosza, przewodniczącego Rady Gminy Oświęcim Piotra Śreniawskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborzu Marka Skrzypeckiego. Ten ostatni podziękował za udogonienie w imieniu nauczycieli, uczniów i rodziców.

GALERIA