Przewidywane utrudnienia w ruchu na odcinku ul. Borowiec w Zaborzu w dniach 3-5.04.2018 r.

W związku z planowanym wykonaniem naprawy punktowych uszkodzeń odcinka ul. Borowiec (odcinek oznaczony na załączniku mapowym), wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia w postaci braku możliwości przejazdu, będą występować przez kilka godzin w wybranym dniu w terminie 3-5.04.2018 r. Realizacja robót oraz szczegółowy termin jest uzależniony m.in. od warunków atmosferycznych.