Modernizacja ul. Wodnej w Zaborzu

Remont odcinka ulicy Wodnej w Zaborzu trwał do końca sierpnia. Odbiór robót miał miejsce 11 września.

Na odcinku o długości 170 m od skrzyżowania z ulicą Porębską wykonano podbudowę i nawierzchnię oraz pobocza. Kolejny fragment ulicy Wodnej o podobnej długości utwardzono i wyrównano tłuczniem.


Koszt tej inwestycji to prawie 118 tys. zł. Gmina Oświęcim uzyskała do niej dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego ze środków na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych w kwocie 50 tys. zł.

GALERIA