Zaborze: chodnik na "esce"

Odcinek Grojeckiej między ulicami Borowiec i Tatarska Grobel został przebudowany. Wzdłuż krótkiego, ale bardzo niebezpiecznego fragmentu ulicy – dwóch łuków, które mieszkańcy nazywają "eską" – powstał chodnik.

Zakres robót budowlanych na 80-metrowym odcinku ulicy objął również wykonanie jezdni, poboczy, zjazdów i dojść do posesji oraz odwodnienie drogi (w tym budowę sieci kanalizacji deszczowej).


Zadanie kosztowało blisko 140 tys. zł. Zostało sfinansowane po połowie przez Starostwo Powiatowe (które jako zarządca drogi zrealizowało inwestycję) i gminę Oświęcim. 11 grudnia roboty odebrali starosta Marcin Niedziela i wójt Mirosław Smolarek.

Tagi

GALERIA