Zebranie wiejskie, 15 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 15 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Na terenie Przedszkola Samorządowego od ubiegłego roku powstaje ogród sensoryczny. Jego budowa jest finansowana ze środków sołeckich. W przyszłym roku kolejne 48 tys. zł zasili to przedsięwzięcie. Przedstawione przez sołtysa Adama Nowotarskiego i przyjęte przez zebranie propozycje wydatków zawierały też ponad 15 tys. dla LKS Zaborzanka na wiatę i ławki dla rezerwowych zawodników. Niewykorzystane w tym roku 7 tys. zł przekazano szkole – ze wskazaniem na wyposażenie pomieszczeń dla "zerówki".

 

Ciepłociąg dostarczający energię m.in. na osiedle domków jednorodzinnych jest w fatalnym stanie, co powoduje duże straty ciepła. Ledwo kilka dni przed zebraniem, 6 września miało miejsce spotkanie w sprawie ciepłociągu na Zaborzu. O jego efektach poinformował wójt Mirosław Smolarek. Powołana została grupa robocza, która określi kompetencje samorządu i mieszkańców i będzie dążyć do uzyskania zgody właścicieli posesji na wyremontowanie, a raczej przebudowę rurociągu.

 

Na zebraniu wiejskim padło pytanie, dlaczego gmina nie stara się o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Polski Ład. Wójt Smolarek wyjaśnił, że żeby wnioskować o dotację, konieczna jest odpowiednia dokumentacja. Tymczasem gmina Oświęcim nie ma prawa dysponowania gruntami, na których posadowiony jest ciepłociąg, o projekcie remontu nie wspominając.

 

Nasz samorząd posiada natomiast projekt budowy kanalizacji sanitarnej na Borowcu. Dlatego też gmina złożyła wniosek o rządową dotację. "Jeśli otrzymamy na to pieniądze, to mamy sześć miesięcy na ogłoszenie przetargu" – takiej odpowiedzi udzielił wójt Smolarek uczestniczce zebrania, która zapytała, kiedy kanalizacja dotrze do "nowego osiedla" na Borowcu.

 

Kolejne problemy, które były tematem dyskusji znalazły odzwierciedlenie w złożonych przez mieszkańców wnioskach. Dotyczą one m.in. uregulowania stanu prawnego dróg, budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy ulic Jarzębiny, Kalinowej, Magnolii i Pionierów, rozbudowy kanalizacji sanitarnej od ulicy Tatarska Grobel do Gościnnej, budowy chodnika i oświetlenia na odcinku ulicy Porębskiej, budowy (przedłużenia) chodnika wzdłuż Grojeckiej, przycinki drzew i sfrezowania pni przy Akacjowej oraz ograniczenia prędkości na Grojeckiej.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi