Zaborze – kanalizacja sanitarna: teren inwestycji przekazany wykonawcy

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w niepodłączonym jeszcze do sieci odcinku ulicy Borowiec oraz w ulicy Brzezina będzie kosztować prawie 3,7 mln zł.

W trakcie budowy z ruchu będą wyłączane odcinki dróg na czas prowadzenia robót. Rurociągi zostaną wybudowane w ulicach Borowiec i Brzezina oraz w bocznych odnogach do granic działek. Powstanie sieć kanalizacji o łącznej długości prawie 2 km. 17 maja teren budowy został przekazany wykonawcy.


Termin zakończenia inwestycji na Zaborzu to przełom listopada i grudnia. Zostanie ona sfinansowana z rządowej subwencji, którą gmina Oświęcim otrzymała pod koniec zeszłego roku. Z tych samych środków planowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzezince – trwa postępowanie przetargowe w tej sprawie.

Tagi

GALERIA