Zaborze: przebudowany odcinek Polnej

Zakończono przebudowę odcinka ulicy Polnej, od Rolniczej do Jaworowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja o wartości ponad 460 tys. zł objęła rozebranie nawierzchni i istniejących warstw podbudowy, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, zjazdów, dojść do budynków i chodników oraz miejsc postojowych.

Wójt Mirosław Smolarek podpisał protokół odbioru robót 25 sierpnia. Przy grupie osób dopełniających formalności nieprzypadkowo pojawił się właściciel jednej z posesji. Przyszedł podziękować pracownikom firmy, która wykonała  zamówienie, i inwestorowi – gminie Oświęcim.
 

Tagi

GALERIA