Zaborze: przebudowana ulica Pionierów

Rozpoczęta latem inwestycja dobiegła końca w tym miesiącu. Modernizacja ulicy Pionierów na Zaborzu kosztowała ok. 640 tys. złotych.

Zakres robót objął budowę kanalizacji deszczowej (w tym przeniesienie kolidującego hydrantu) oraz odtworzenie nawierzchni na całej szerokości drogi i na zjazdach na posesje. Sąsiednie ulice na tzw. osiedlu domków zostały przebudowane pięć lat temu, jednak Pionierów miałała czekać na swoją kolej aż do teraz. Wójt Mirosław Smolarek podpisał protokół odbioru robót 19 października.

 

Na ulicy Pionierów w najbliższych dniach zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (wjazd od Osiedlowej, wyjazd do Jaworowej), przy czym na przyległej ulicy Rolniczej zostanie zachowany ruch w obie strony.

Tagi

GALERIA