Zaborze: kanalizacja sanitarna na Borowcu

Budowę kanalizacji sanitarnej w odcinku ulicy Borowiec oraz w ulicy Brzezina na Zaborzu rozpoczęto w maju. 9 grudnia wójt Mirosław Smolarek podpisał protokół odbioru robót.

Wykonana sieć ma długość ponad 1,3 km, nie licząc sięgaczy do granic działek. Po wybudowaniu rurociągów odtworzono nawierzchnię drogową. Koszt tej inwestycji przekracza 3,65 mln złotych.

 

Zadanie pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowiec (dalsza część) oraz w ul. Brzezina w Zaborzu” zostało w całości sfinansowane z rządowej subwencji, którą gmina Oświęcim otrzymała pod koniec 2021 roku.

 

Tagi

GALERIA