Zaborze - Po Grojeckiej już bez przeszkód

To była jedna z najgorszych dróg w naszym powiecie. Na szczęście to już przeszłość, bo pod koniec września zakończyła się przebudowa zniszczonego, blisko kilometrowego odcinka ulicy Grojeckiej w Zaborzu. Inwestycja pochłonęła 1,4 mln zł ...


To była jedna z najgorszych dróg w naszym powiecie. Na szczęście to już przeszłość, bo pod koniec września zakończyła się przebudowa zniszczonego, blisko kilometrowego odcinka ulicy Grojeckiej w Zaborzu. Inwestycja pochłonęła 1,4 mln zł.

 

Przebudowywany był odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Witaminka. Oprócz nowej nawierzchni, wzdłuż drogi powstały chodniki z kostki brukowej.  Wykonano także odwodnienie traktu (ok. 800 m kanalizacji deszczowej). Wzdłuż drogi powstały trzy perony autobusowe.

 

Choć pierwotnie modernizacja miała potrwać do końca sierpnia, ostatecznie zakończyła się trzy tygodnie później. Jak już informowaliśmy, na wydłużenie terminu prac miał wpływ splot wielu czynników leżących nie tylko po stronie wykonawcy. Konieczne były dodatkowe ustalenia z właścicielami posesji sąsiadującymi z remontowaną drogą.

 

Koszt zadania sięgnął 1,4 mln zł. Wykonanie dokumentacji projektowej w całości zostało pokryte ze środków naszej gminy. Z kolei przebudowa drogi jest finansowana ze środków Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Oświęcim – po 50 proc. wartości zadania.

 

– Podczas realizacji zadania wykonano także dodatkowe roboty na kwotę około 180 tys. zł, które w równych częściach zostaną sfinansowane  z budżetu gminy i powiatu – informuje Jarosław Wideł z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Oświęcim.

W ramach tychże robót wykonano dodatkowy peron autobusowy w rejonie ul. Polnej, przeniesiono przystanek autobusowy (wiata) w rejonie ul. Polnej, przełożono pętlę indukcyjną w sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z DK 44, dokonano zabudowy korytek grzebieniowych - polimerobetonowych na wjazdach do posesji. Ponadto wykonano 100 mb odwodnienia (kanalizacji).

 

Odbiór zadania z udziałem m.in. wójt Małgorzaty Grzywy i Andrzeja Huczka z oświęcimskiego starostwa nastąpił 27 września. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” ze Spytkowic.


 

 

Tagi

GALERIA