Wydarzenia

Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu Gminy

Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu Gminy Poniedziałek, 21 października 2019 15:00 Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Gminy

Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi

Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi Sobota, 14 września 2019 8:00 14 września odbędzie się X Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi. Uczestnicy przejdą z Rajska ulicą Słowiańską do miejsc pamięci – byłych obozów Birkenau i Auschwitz. Uczczą w ten sposób jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolenie dla organizacji pożytku publicznego

Piątek, 13 września 2019 16:00 Zapraszamy organizacje pożytku publicznego współpracujące z Gminą Oświęcim na szkolenie, którego tematem będzie przyznawanie dotacji w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szkolenie odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, w sali nr 40.